Ông Lê Quang Dũng

Chức vụ: Chủ tịch kiêm TGĐ Tập đoàn

Bà Phùng Thị Mai Anh

Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn

Bà Đặng Thị Huế

Chức vụ: Phó Tổng Giám Đốc Tập Đoàn

Ông Nguyễn Việt Quang

Chức vụ: Giám Đốc Kỹ Thuật

Ông Trần Quốc Hùng

Chức vụ: Giám đốc Vận hành OSP Global

Ông Đặng Trường Thăng

Chức vụ: Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin

Ông Đỗ Đăng Quân

Chức vụ: Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin