Trưởng phòng Kinh doanh

Hà Nội Full - time 2 năm ở vị trí tương đương
UPTO 35 Triệu 1
15/03/2024

Presale/ Tư vấn Giải pháp Công nghệ

Hà Nội Full - time 3 - 5 năm
20 - 30 Triệu 1
15/03/2024

Tester

Hà Nội Full - time 2 năm
UPTO 18 Triệu 1
15/03/2024

Business Analyst (BA)

Hà Nội Full - time 2 năm
UPTO 25 Triệu 1
15/03/2024

Account Manager (AM)

Hà Nội Full - time 3 năm
UPTO 20 Triệu 1
15/03/2024

Giám đốc Kinh doanh

Hà Nội Full - time 4 năm
UPTO 70 triệu 1
16/02/2024
Liên hệ với chúng tôi