GIỚI THIỆU
PHẦN MỀM ĐẤU GIÁ TRỰC TUYẾN

Phần mềm Quản lý Hợp đồng công chứng và dữ liệu ngăn chặn UCHI kết nối các Tổ chức hành nghề công chứng với Sở Tư pháp cùng các Cơ quan phối hợp; cho phép chia sẻ tức thời các thông tin về tình trạng ngăn chặn của tài sản, lịch sử giao dịch của tài sản giúp giải thiểu tối đa rủi ro cho công chứng viên và tổ chức.

CẢI TIẾN ƯU VIỆT
PHẦN MỀM ĐẤU GIÁ TRỰC TUYẾN

KHÁCH HÀNG NÓI GÌ VỀ PHẦN MỀM ĐẤU GIÁ TRỰC TUYẾN

Chia sẻ của các khách hàng đã trải nghiệm về Phần mềm Sàn đấu giá trực tuyến

Đấu giá trực tuyến không giới hạn về không gian, vị trí địa lý, do vậy việc tổ chức đấu giá không bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, thiên tai. Những người có nhu cầu mua bán tài sản có thể tham gia đấu giá bằng điện thoại có kết nối Internet.
Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào lĩnh vực đấu giá rất phù hợp với chủ trương của Đảng và Nhà nước. Việc triển khai sử dụng phần mềm Đấu giá trực tuyến của OSP Group đã giúp chúng tôi theo kịp được xu hướng thương mại điện tử toàn cầu.
Từ khi phần mềm đấu giá trực tuyến được triển khai, chúng tôi quản lý thông tin dễ dàng hơn, hạn chế tối đã tình trạng thông đồng, dìm giá khi tham gia đấu giá và bảo mật được thông tin của những người tham gia đấu giá.

TÌM HIỂU THÊM VỀ PHẦN MỀM ĐẤU GIÁ TRỰC TUYẾN

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI