Quản Lý Kênh Bán Hàng/ Key Account Manager

Hồ Chí Minh Full - time Tối thiểu 02 năm
Lên đến 20 triệu + % hoa hồng 02
31/12/2023

Account Manager (AM)

Hà Nội Full - time Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm
Lên đến 20 triệu 05
17/12/2023

Database Administrator (DBA)

Hà Nội Full - time Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm
Lên tới 25 triệu 01
17/12/2023

Nhân Viên Kinh Doanh

Hà Nội Full - time Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm
Lên đến 15 triệu 02
17/12/2023

Middle Business Analyst

Hà Nội Full - time Tối thiểu 02 năm
Lên đến 20 triệu 01
17/12/2023
Liên hệ với chúng tôi