Việt Nam lần đầu tiên kỷ niệm Ngày Chuyển đổi số Quốc gia 10/10

Ngày 22/4/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 505/QĐ-TTg chọn ngày 10/10 hàng năm là Ngày chuyển đổi số Quốc gia.

Với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ cùng yêu cầu nâng cao chất lượng công việc và tiết kiệm chi phí, chuyển đổi số trở thành một trong những ưu tiên hàng đầu của các tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam. Có thể thấy trong thời gian qua, đặc biệt là sau thời gian dịch bệnh Covid-19 kéo dài, Chính Phủ đã thực hiện nhiều chính sách nhằm đẩy mạnh hoạt động Chuyển đổi số tại nước ta, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin phát huy thế mạnh của mình. 

Chuyển đổi số đang là ưu tiên hàng đầu của nhiều tổ chức, doanh nghiệp hiện nay

Bên cạnh “Chương trình đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” đã được phê duyệt thì vào tháng 4 năm nay, Thủ tướng Chính Phủ đã ban hành Quyết định số 505/QĐ-TTg về việc chọn ngày 10 tháng 10 hàng năm là Ngày Chuyển đổi số Quốc gia. 

Năm 2022 là năm đầu tiên Việt Nam tổ chức Ngày Chuyển đổi số quốc gia

Hưởng ứng thông điệp của Chính Phủ về đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, OSP Group luôn không ngừng nỗ lực để nghiên cứu, phát triển và hoàn thiện các giải pháp Chuyển đổi số, đặc biệt là trong hai lĩnh vực quan trọng: Tư pháp và Viễn thông. Với sản phẩm nổi bật là Phần mềm Quản lý CSDL công chứng, chứng thực UCHI, OSP Group đã và đang đồng hành cùng hơn 600 đơn vị thực hiện hoạt động công chứng, chứng thực trên cả nước trong hành trình Chuyển đổi số. 

UCHI – Một trong những sản phẩm nổi bật nhất của OSP Group

Cùng với UCHI, Phần mềm Văn phòng điện tử UMIO và Phần mềm Quản lý Đấu giá trực tuyến cũng là những công cụ hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp vận hành hiệu quả hơn, sử dụng nguồn lực một cách khoa học hơn và nâng cao trình độ của lao động. 

Hiện nay, đội ngũ của OSP đang trong quá trình nghiên cứu và phát triển phần mềm Quản lý cơ sở dữ liệu vi bằng và văn phòng thừa phát lại, hứa hẹn đem tới những bước tiến mới trong hoạt động quản lý, điều phối tại các văn phòng thừa phát lại và các đơn vị liên quan. 

Liên hệ với chúng tôi